logo ŁADOWANIE...

Tramwaj bezzałogowy

AUTOR: Szymon Skiba

W dobie dynamicznego rozwoju autonomicznych pojazdów w branży automotive, zdecydowano się na zaimplementowanie zaawansowanych tam rozwiązań technologicznych umożliwiających autonomiczną jazdę do stworzenia koncepcji bezzałogowego tramwaju miejskiego. Zakres pracy obejmuje: schemat budowy i działania pojazdu, projekt jego bryły zewnętrznej oraz wnętrza. Przedstawiono koncepcje konfiguracji wynikające z modułowej specyfiki zaprojektowanego środka transportu oraz zagadnienia interakcji człowieka z maszyną, przystosowania infrastruktury do współdziałania z bezzałogowym tramwajem oraz projekt zajezdni automatycznej. W celu realizacji przyjętego celu w pracy dyplomowej zastosowano środki projektowania z dziedziny wzornictwa przemysłowego oraz projektowania środków transportu szynowego. Opracowano koncepcje wnętrza tramwaju z uwzględnieniem jego wymagań ergonomicznych. Zaprezentowano szkice i rysunki koncepcyjne, a także rozwiązania stylistyczne. Przedstawiono wizualizacje bryły zewnętrznej oraz wnętrza, zamieszczono ilustracje oraz schematy użytkowe związane z różnymi sytuacjami i środowiskami w których użytkowany jest pojazd szynowy.