logo ŁADOWANIE...

DODANO: 23 kwietnia 2019

KATEGORIA: Aktualności / Konkursy

Konkurs na logo ośmiu wydziałów Politechniki Krakowskiej

Politechnika Krakowska ogłosiła konkurs na opracowanie projektów znaków
graficznych – logo 8 wydziałów uczelni. Zwycięzca otrzyma w nagrodę 10
tys. zł i może zostać zaproszony do dalszej współpracy przy kreowaniu
pełnej identyfikacji wizualnej wydziałów PK. Prace można składać do 28 maja
br. Zmiany w identyfikacji wizualnej jednostek towarzyszą reformom na
krakowskiej uczelni, związanym z nową ustawą o szkolnictwie wyższym i
nauce. 

Od nowego roku akademickiego Politechnika Krakowska zmieni swoją strukturę,
będzie kształcić na 8 (a nie – jak dotąd – 7) wydziałach, co wynika z
decyzji o skoncentrowaniu głównej części działalności badawczej wokół 8 nowo
zdefiniowanych dyscyplin naukowych (architektura i urbanistyka; automatyka,
elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja;
inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa;
inżynieria mechaniczna oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka).
Takie wskazanie wiodących obszarów badawczych umożliwia oparcie struktury
organizacyjnej PK na wydziałach, skupionych wokół dyscyplin. To zaś oznacza,
że od 1 października 2019 r. na Politechnice zostanie powołany nowy wydział
– Inżynierii Materiałowej i Fizyki, a w przypadku dwóch innych wydziałów
dojdzie do rozszerzenia profilu działania i zmian nazw. Wydział Fizyki,
Matematyki i Informatyki zostanie przekształcony w Wydział Informatyki i
Telekomunikacji, a Wydział Inżynierii Środowiska w Wydział Inżynierii
Środowiska i Energetyki.

W związku z tymi zmianami uczelnia postanowiła ujednolicić  identyfikację
wizualną  ośmiu jednostek wydziałowych i ogłosiła   konkurs na  opracowanie
projektów ich znaków graficznych – logo. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
Adresowany jest do grafików, projektantów, artystów plastyków, architektów –
zarówno osób, jak i firm, twórców indywidualnych, jak i zespołów. Każdy
uczestnik może zgłosić dowolną liczbę projektów. Trzy najlepsze otrzymają
nagrody finansowe w wysokości 10 tys. , 6 tys. i 3 tys. złotych. Zwycięzca
konkursu może też zostać zaproszony do dalszej współpracy przy kreowaniu
pełnej identyfikacji wizualnej wydziałów na podstawie odrębnej umowy.

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu jednorodnych stylistycznie
znaków graficznych, które staną się oficjalnymi elementami identyfikacji
wizualnej: Wydziału Architektury, Wydziału Informatyki i Telekomunikacji,
Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziału Inżynierii
Lądowej, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Wydziału Inżynierii
Środowiska i Energetyki, Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej,
Wydziału Mechanicznego. Jak wskazano w regulaminie konkursu, charakter logo
powinien łączyć dobrze rozumianą tradycję Politechniki Krakowskiej z jej
aspiracjami i innowacyjnością. Projekt znaków graficznych wydziałów PK
powinien obejmować logo w wersji kolorowej i czarno-białej, w rozmiarze 150
x 150 mm oraz w najmniejszym czytelnym dla każdego z ośmiu wydziałów,
zestawienie wszystkich logo wydziałów i logo uczelni na jednym arkuszu, a
także przykładowe zastosowanie logo jednego wydziału na: wizytówce, papierze
firmowym i teczce firmowej. Szczegółowe warunki konkursu można znaleźć w
regulaminie
<https://www.pk.edu.pl/images/forArticles/Konkurs_logo_wydzialow/Regulamin.p
df
>  na stronie głównej PK.

Prace konkursowe oceni jury, w którym zasiedli: rektor
Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior, rektor Akademii Sztuk Pięknych w
Krakowie prof.  Stanisław Tabisz, prorektor ds. ogólnych PK prof.  Andrzej
Białkiewicz oraz dziekani wydziałów PK. Projekty można nadsyłać do 28 maja
br., ogłoszenie wyników konkursu 3 czerwca.

Szczegółowych informacji o konkursie udzieli:

Ewa Deskur-Kalinowska
Sekretarz konkursu
Tel.: (12) 628 20 65
E-mail: promocja@pk.edu.pl


  • Udostępnij:

Zostaw komentarz