logo ŁADOWANIE...

DODANO: 12 września 2018

KATEGORIA: Aktualności / Konkursy

Przegląd trwających konkursów

Przedstawiamy listę wybranych konkursów w kategorii “Wzornictwo", które trwają w momencie publikacji tego ogłoszenia.

Więcej konkursów można znaleźć pod adresem http://konkursykreatywne.pl/category/wzornictwo/.

habitat now2Habitat Now! – konkurs studencki na projekty architektury mieszkaniowej

30 września 2018 – nadsyłanie prac konkursowych w formacie PDF wraz z kartą zgłoszenia
15 października 2018 – ogłoszenie finalistów konkursu
25 października 2018 – otwarcie wystawy prac konkursowych
26 października 2018 – ogłoszenie zwycięzców

Konkurs ogłoszony w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Teoria Habitatu: Współczesny kontekst” obejmuje prace realizowane przez studentów – projekty studialne, kursowe, konkursowe i dyplomowe – dotyczące środowiska mieszkaniowego.

Głównym celem konkursu jest poszukiwanie innowacyjnych koncepcji projektowych, będących przyczynkiem do odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób należy kształtować środowisko mieszkaniowe, które odpowiada potrzebom współczesnego użytkownika ?

Projektowanie zespołów mieszkaniowych jest organizacją przestrzeni do życia człowieka – kreacją habitatu, w którym jego mieszkańcy powinni znaleźć optymalne warunki rozwoju w wymiarze indywidualnym i społecznym. Do najważniejszych cech habitatu należą: dostępność, uwzględnienie specyficznych potrzeb docelowej grupy użytkowników, kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, wspólnoty sąsiedzkiej i identyfikacji, dostęp do przestrzeni publicznej, uwzględnienie lokalnego kontekstu kulturowego i krajobrazowego, poszanowanie środowiska przyrodniczego i wykorzystanie potencjału technologicznego.

Jak realizować te wartości we współczesnych uwarunkowaniach? Jak może kształtować się nowe podejście do kreacji habitatu ?

Architekt projektujący zespół mieszkaniowy musi wziąć pod uwagę wiele czynników, wynikających z uwarunkowań prawnych i ekonomicznych, co często utrudnia przyjęcie postawy eksperymentalnej. Projektowanie w ramach studiów, nie poddane tak licznym ograniczeniom, może cechować się większą wolność twórczą i nieskrępowaną formą wypowiedzi architektonicznej.

Organizatorzy gorąco zachęcają studentów i prowadzących do nadsyłania projektów. Niech Państwa praca stanie się głosem w dyskusji o współczesnym habitacie.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy wysyłać drogą elektroniczną na adres konferencji: habitaty@pwr.edu.pl w tytule: KONKURS

Oficjalna strona internetowa konkursu

W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne lub rzeczowe o łącznej puli 5 000 PLN.

Przewidziany podział nagród to:

  • Pierwsze miejsce: 1 500 PLN (brutto)
  • Drugie miejsce: 1 000 PLN (brutto)
  • Trzecie miejsce: 500 PLN (brutto)

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do innego rozdysponowania nagród lub nie przyznania nagrody.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Naukowa Habitaty przy Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Sekretarzem konkursu jest dr inż. arch. Jerzy Łątka

kapsuła konkursKonkurs architektoniczno-plastyczny „Kapsuła Czasu”

Termin zgłaszania projektów do I etapu:
do 26 listopada 2018

IDEA KONKURSU

Kraków to zdecydowanie więcej niż tylko miasto! To przestrzeń, w której żyjemy i realizujemy nasze pasje, dlatego powinna być ona projektowana z myślą o tych, którym służy na co dzień. Każda ulica, plac, najmniejszy nawet skwer i zaułek to nasze Wspólne Dziedzictwo – drobne elementy o wiele większej Całości, którą pozostawimy po sobie przyszłym pokoleniom. W Tworzymy Kraków wierzymy, że suma małych rzeczy daje duży efekt, a nasze miasto potrzebuje zmian! Brakuje miejsc, w których mieszkańcy mogą czuć się po prostu dobrze – rozwój bez sztuki, zwłaszcza tej użytkowej, to tylko zimne konstrukcje. Dlatego weź udział w konkursie i prześlij nam Twój Projekt dla Krakowa. Razem stworzymy Kraków Przyszłości!

ETAPY KONKURSU

Etap 1: Rejestracja uczestników wraz z nadaniem unikatowych numerów oraz składanie prac konkursowych I i II etapu
Etap 2: Obrady Sądu Konkursowego, Gala Finałowa, „Architektura dla Krakowa – ogłoszenie wyników Konkursu i wystawa wybranych prac
Etap 3: Realizacja zwycięskiego projektu, ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu

 

PRZEDMIOT KONKURSU „KAPSUŁA CZASU”

Przedmiotem Konkursu „Kapsuła Czasu” jest opracowanie autorskiego projektu małej lub średniej  formy architektonicznej. Projekt powinien nosić znamiona nowatorskiego rozwiązania architektonicznego i łączyć w sobie elementy sztuki nowoczesnej z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
Podstawowe założenia dotyczące obiektów konkursowych:

Nowoczesne konstrukcje użytkowe lub instalacje artystyczne
Ponadczasowy
design i charakter

W obiekcie tym, stanowiącym wyobrażenie autora zwycięskiej pracy na temat „Kapsuły Czasu” – oryginalnego w swej formie obiektu architektonicznego o dowolnym kształcie – zamkniemy pomysły mieszkańców oraz przyjaciół Krakowa na to, jak wyglądać będzie Kraków, Polska i szerzej – cały Świat, w ciągu najbliższych 100 lat. W ogłoszonym równolegle ogólnopolskim konkursie  literackim, spośród opisów nadesłanych nam przez uczestników, wybierzemy te najciekawsze i najbardziej „zwariowane”. Zamknięte wewnątrz obiektu wizje mieszkańców i przyjaciół Krakowa na temat tego, jak zmieni się nasze miasto i otaczający nas Świat, zostaną poddane publicznej weryfikacji podczas uroczystych otwarć „Kapsuły Czasu”. Pierwsze otwarcie będzie miało miejsce 10 lat po realizacji obiektu (kolejne zaś po 25, 50, 75 i wreszcie – 100 latach).

Oficjalna strona internetowa konkursu

Nagroda Główna – 15 000 zł
Nagroda Publiczności – 5 000 zł

Budżet przewidziany na realizację zwycięskiej pracy – 250 000 zł

ddd23D – Dziedzictwo dla dizajnu

Termin przesyłania prac konkursowych:
31 października 2018 roku.

Ogłoszenie wyników: 17 listopada 2018 roku.

Międzynarodowe Centrum Kultury zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie organizowanym w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Założeniem konkursu jest zaprojektowanie oryginalnego przedmiotu użytkowego z wykorzystaniem twórczo przetworzonego i zinterpretowanego obiektu dziedzictwa kulturowego dostępnego w zbiorach zdigitalizowanych kolekcji polskich muzeów i instytucji kultury.

Zaprojektowany przedmiot może być wykonany z dowolnych materiałów i mieć wysoki potencjał wdrożeniowy. W projekcie musi zostać wykorzystany motyw lub technika zaczerpnięta z dowolnego zdigitalizowanego obiektu z zasobów domeny publicznej, znajdujących się na portalach internetowych polskich muzeów oraz innych instytucji kultury (zobacz przykładową listę źródeł).

Forma pracy, oprócz warunków użytecznych, powinna spełniać aspekty estetyczne. Przedmiot powinien  reprezentować wysoki poziom artystyczny i merytoryczny. Cenne jest niekonwencjonalne i oryginalne potraktowanie tematu.

Nadesłane projekty oceni jury w składzie: Czesława Frejlich, projektantka wzornictwa przemysłowego i wykładowczyni krakowskiej i warszawskiej ASP, Michał Piernikowski, dyrektor Łódź Design Festival, Monika Rydygier, historyczka sztuki i kuratorka wystaw w MCK, Lubomira Trojan, etnolożka i antropolożka kultury związana z Zamkiem Cieszyn oraz Alfred Marek, projektant architektury i wykładowca Krakowskich Szkół Artystycznych.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej gali w dniu 17 listopada 2018 roku w siedzibie MCK. Prace zwycięzców oraz osób wyróżnionych zostaną zaprezentowane na niepowtarzalnej wystawie (przygotowanej w ramach konkursu).

 

Oficjalna strona internetowa konkursu

Kontakt: 3d@mck.krakow.pl

I miejsce – 5 000 zł
II miejsce – 3 000 zł
III miejsce – 2 000 zł


  • Udostępnij:

Zostaw komentarz