logo ŁADOWANIE...

O LABORATORIUM

  • Kierunek Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego został uruchomiony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie.
  • Studia obejmują dwa obszary kształcenia: nauk technicznych oraz sztuki.
  • W ramach tego kierunku uruchamiane są studia stacjonarne pierwszego stopnia trwające 3,5 roku (7 semestrów).
  • Nie ma podziału na specjalności, w zamian za to student ma możliwość wyboru bloków profilujących dyplom.
  • Studenci zdobywają ogólne wykształcenie typowe dla kierunków technicznych oraz szczegółową wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania produktu i wzornictwa przemysłowego.
  • Studenci posiadają znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Drogi Kandydacie,

Praktycznie wszystkie użyteczne i atrakcyjne przedmioty, nowe pojazdy, narzędzia i produkty przemysłowe powstają w oparciu o projekty wzornicze. Wykonanie projektu wzorniczego wymaga wiedzy z różnych dziedzin: technicznej, ekonomicznej, o potrzebach i upodobaniach ludzkich, znajomości ergonomii oraz wielu innych. Współczesne projekty powstają w interdyscyplinarnych zespołach złożonych z projektantów wzornictwa przemysłowego, inżynierów konstruktorów oraz marketingowców i ekonomistów. Współpraca wielu specjalistów z tak różnych dziedzin często napotyka na trudności, ponieważ nie jest łatwo pogodzić ze sobą różne cele cząstkowe i języki, jakimi się posługują. Najściślejsza współpraca jest wymagana między projektantami wzornictwa a inżynierami konstruktorami i technologami.

Studia na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego przygotowują do zawodu inżyniera, który będzie bezpośrednim partnerem projektanta wzornictwa, współtworząc z nim koncepcję użytkową produktu i projektując jego technologicznie uzasadnioną postać. Inżyniera, który będzie miał wiedzę nie tylko z mechaniki, wytrzymałości materiałów, inżynierii materiałowej, ale również z rysunku, rzeźby, technik wizualnych czy antropometrii. Na zajęciach z podstaw projektowania student nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie modelowania CAD 3D, wykonywania dokumentacji 2D oraz obliczeń CAE. Blok zajęć informatycznych umożliwi posługiwanie się m.in. inżynierskimi programami obliczeniowymi oraz technikami multimedialnymi.

Gdzie szukać zatrudnienia po ukończeniu studiów

Absolwenci kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego znajdą zatrudnienie w działach projektowych lub biurach projektowych średnich i dużych przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej, elektrotechnicznej i elektronicznej, mechanicznej oraz pokrewnych, jak również w firmach, gdzie wymagana jest umiejętność prezentacji i komunikacji wizualnej. Mogą być także zatrudniani w mikro i małych przedsiębiorstwach o profilu projektowym lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Duże zainteresowanie zatrudnianiem inżynierów – designerów wykazują zarówno firmy polskie, jak również przedsiębiorstwa zagraniczne.

Jakie predyspozycje, zainteresowania powinien mieć kandydat na studia

Kandydat na studia na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego powinien mieć predyspozycje do zawodu inżyniera-projektanta, zainteresowanie techniką, podstawową wiedzę w zakresie matematyki i fizyki oraz motywację do tworzenia nowych rozwiązań i wyobraźnię przestrzenną. Niezwykle przydatne będą pewne uzdolnienia plastyczne, lub co najmniej chęć podjęcia trudu przyswojenia sobie podstaw wiedzy i umiejętności plastycznych. Zamierzając podjąć te studia, kandydat powinien przygotować portfolio, które potwierdzi wymienione predyspozycje.

Polityka prywatności · Pliki Cookies
Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego – Wydział Mechaniczny – Politechnika Krakowska
All Rights Reserved © 2018